Over Boszicht

Stukje geschiedenis

Van oudsher was Boschzicht een tehuis voor jonge meisjes en later ook jongens in de pleegzorg. Het huis is in 1898 gestart door “Voogdijvereeniging Tot Steun” en heeft gefunctioneerd tot 1985.
Na 1985 is Boszicht een opvanghuis geweest voor vluchtelingen. Later ook een opvang voor jonge asielzoekers.

In 2014 is stichting Boschzicht gestart met het huisvesten van (jong)volwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking.
Een huis met veel historie!

Missie en visie stichting Boschzicht

Missie
Boszicht is een grote villa waar 12 mensen met een beperking gezamenlijk in goede harmonie onder 24-uurs deskundige begeleiding een veilig en prettig leven kunnen leiden.

Het zorgteam, bestaande uit vaste medewerkers, handelt vanuit professionaliteit en persoonlijke betrokkenheid bij de bewoners. De lijnen zijn kort. Zo min mogelijk bureaucratie zodat de aandacht uit gaat naar degenen waar het om draait: de bewoners.

Visie
Boszicht is kleinschalig, heeft vaste medewerkers, waardoor er voor de bewoners een vertrouwde familiaire omgeving is. In die omgeving worden er individuele en gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Structuur, educatie en sport zijn de belangrijke pijlers van ons huis. Educatie is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid in kleine stapjes (leren leren met vallen en opstaan) zodat de bewoners kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Boszicht denkt en handelt vanuit de onderstaande kernwaarden:
• Professionaliteit
• Persoonlijke betrokkenheid
• Waardering
• Socialisering
• Leren leren