Hartelijk welkom op de website van Boszicht

Boszicht is een kleinschalig particulier wooninitiatief voor mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking in Apeldoorn.
We hebben het geluk dat we in een mooi groot monumentaal pand mogen wonen! In onze woongroep heeft iedere bewoner zijn eigen woon-slaapkamer met een wastafel en kleine koelkast.
24 uur per dag is er begeleiding op Boszicht. Doordeweeks gaan bewoners naar hun eigen werkplekken/ dagbesteding. Op de woensdagen krijgen ze interne dagbesteding.

Begeleiding gebeurt op basis van PGB en de VG-indicaties. De huur van de kamers wordt betaald vanuit de Wajong.
De begeleiding bestaat uit een vast team.

Begeleiding gebeurt op maat. We kijken naar de individuele zorgvraag. Dit wordt in overleg met de bewoner zelf en zijn of haar wettelijk vertegenwoordigers afgestemd en vastgelegd in een zorgplan.